Gabinet

Gabinet Logopedyczny „Gadułka” działa w Częstochowie od 2014 r. Świadczy usługi logopedyczne – głównie dla dzieci i młodzieży, m.in.: diagnozę logopedyczną, terapię: zaburzeń i wad wymowy, opóźnionego rozwoju mowy, zaburzeń słuchu fonematycznego, stymulowanie rozwoju mowy, logopedię artystyczną i ćwiczenia dykcji, ćwiczenia usprawniające narządy mowy i artykulację, terapię specyficznych trudności w nauce mówienia, pisania i czytania, konsultacje i porady logopedyczne oraz pisemne opinie logopedyczne.

Jak wygląda spotkanie z logopedą?
Zaczynamy od wywiadu z rodzicem oraz dokładnego badania dziecka. Na tej podstawie logopeda stawia diagnozę oraz opracowuje indywidualny, szczegółowy program terapii. Jest ona dostosowana do potrzeb, wieku i możliwości dziecka. Każde spotkanie terapeutyczne ukierunkowane jest na rozwój kilku sprawności niezbędnych do prawidłowej wymowy, a więc wykonujemy: ćwiczenia oddechowe i artykulacyjne, ćwiczenia słuchu fonematycznego i wreszcie wywołujemy i utrwalamy niewłaściwie realizowane głoski.
Terapia logopedyczna nie kończy się jednak w gabinecie, ale powinna być kontynuowana w domu przez rodziców. Tylko wówczas możemy spodziewać się w pełni satysfakcjonujących efektów pracy. Rodzice otrzymują konspekt z programem terapii konkretnej wady wymowy, czyli szczegółowe wskazówki jak ćwiczyć z dzieckiem w domu. Pamiętajmy, że tylko systematyczna praca zarówno w gabinecie, jak i poza nim zaowocuje oczekiwaną poprawą wymowy dziecka.

Kiedy udać się do logopedy?
Jeśli Twoje dziecko nie mówi, mówi bardzo niewiele jak na swój wiek, niewłaściwie artykułuje niektóre głoski, nie dostrzega różnicy między słowami zbliżonymi fonematycznie (jak np. Tomek-domek, półka – bułka), ma problemy z dykcją oraz z właściwym dla danych głosek ułożeniem narządów artykulacyjnych, lub jeśli coś w rozwoju jego mowy Cię niepokoi – zgłoś się do logopedy, na pewno pomoże!

Zapraszam serdecznie!

Izabela Walczak
Logopeda